Looproutes

Met een dijkstra functie kan voor iedere herkomstlocatie de reisweerstand (afstand, reistijd, ook wel Impedance genoemd) hier naar de dichtstbijzijnde bestemmingslocatie worden berekend.

Gebruikmakend van deze analyse, kan per wegsegment worden geteld in hoeveel van deze routes het segment voorkomt. Zo ontstaat een beeld van de (belangrijkste) routes. Onderstaande figuur geeft een beeld van de (loop)routes van woningen naar scholen. Indien uit bijvoorbeeld de leerlingenadministratie van een gemeente bekend is naar welke scholen deze leerlingen feitelijk gaan, kunnen ook de (loop)routes naar de feitelijk gekozen scholen in beeld gebracht worden.

[](File:Routes.png "wikilink")

figuur 1, looproutes van woningen naar scholen

In het voorbeeld zijn de wegsegmenten ingekleurd en met een bepaalde dikte weergegeven. Naarmate het segment donkerder en breder wordt weergegeven, betekent dit dat het segment door meer kinderen belopen wordt.

Analyses van looproutes zijn van belang voor bijvoorbeeld:

  • het prioriteren van verkeersveiligheidsmaatregelen. Voor scholieren kan zo een goed beeld gegeven van de belangrijkste wegsegmenten. Deze informatie, zeker ook in relatie met meldingen van de politie over ongevallen, kan een belangrijke bron zijn voor het prioriteren van maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen.
  • het prioriteren van maatregelen om de openbare ruimte beter toegankelijk te maken.