BRT

Open Data BRT

[ Adam.png](File:BRT_Adam.png "wikilink")

introductie

De BRT registratie bestaat uit digitale topografische bestanden, te gebruiken op verschillende schaalniveaus. Het meest gedetailleerde niveau is de 1 op 10.000 registratie, de Top10NL. De Top10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, veldopnamen en reeds bestaande bestanden. De BRT wordt bijgehouden door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen.

inhoud

De Top10NL kent een set van polygoon lagen die gezamenlijk landsdekkend zijn. Daarnaast kent de Top10NL ook een aantal lijnen en punten lagen.

meer informatie