BRK

Open Data BRK

[](File:BRK.png "wikilink")

inhoud

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale kaart met de perceelgrenzen (zie afbeelding) en de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten. Vanaf 1 januari 2016 is de digitale kadastrale kaart als open data beschikbaar.

beschikbaar

De data is te downloaden via: app.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/download-viewer

De data is beschikbaar in gml formaat, voor Nederland of een selectie daarvan. De geometrie bevat zowel vlakken als punten.

toepassingen

Wij gebruiken de BRK voor o.a. het leggen van een relatie tussen BAG panden.

In de BAG is een losse schuur/stal niet verbonden met het pand waar via het VBO het adres aan is verbonden. Door de BAG te relateren aan de BRK kan via het perceel worden bepaald welke panden op een zelfde perceel gelegen zijn en dus waarschijnlijk bij hetzelfde adres ‘horen’.